Oferta

Od początku działalności, nasza firma zrzesza najlepszy specjalistów z branży GIS oraz urbanistyki i to właśnie dzięki tej współpracy możemy Państwu zaoferować systemy informatyczne, które wspomagają i upraszczają pracę urzędów/pracowników administracji publicznej.

Nasza oferta skierowana jest do:

 • jednostek administracji publicznej,
 • jednostek Straży Pożarnej,
 • zakładów wodociągowych,
 • pracowni urbanistycznych,
 • firm i instytucji wykorzystujących technologię GIS i GPS

Dla urzędów Gmin i Miast proponujemy:

 • wsparcie w wypełnianiu obowiązków wynikających z ustawodawstwa,
 • oprogramowanie GIS do tworzenia danych przestrzennych,
 • konwersję danych mapowych do postaci elektronicznej dla opracowań MPZP i Studiów,
 • oprogramowanie do zarządzania planami zagospodarowania przestrzennego - Geoxa MPZP,
 • tworzenie publikacji internetowych dla MPZP,
 • tworzenie opracowań urbanistycznych,
 • tworzenie baz punktów adresowych,

Zapraszamy do współpracy pracownie i biura urbanistyczne.

Oferujemy:

 • konwersję danych przestrzennych (całych map) pomiędzy różnymi programami GIS (EwMapa, ArcGis, Bentey, MapInfo, Corel i inne),
 • tworzenie map tematycznych do opracowań urbanistycznych (mapy inwentaryzacji, wniosków, uwarunkowań, ustaleń,  wniosków rolnych i leśnych),
 • w celu zacieśnienia współpracy z instytucjami zamawiającymi opracowania urbanistyczne, proponujemy wykonanie serwisów internetowy publikujących MPZP i Studia w postaci Systemów Informacji Przestrzennej oraz baz danych programu Geoxa MPZP umożliwiających automatyczne tworzenie wypisów, wyrysów i zaświadczeń z planów zagospodarowania,
 • proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe (prowizje i rabaty). 

Opracowania urbanistyczne w naszej ofercie:

 • studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
 • opracowania ekofizjograficzne,
 • opracowania prognoz oddziaływania na środowisko,
 • gminna ewidencja zabytków,
 • program opieki nad zabytkami,
 • prowadzenie procedury urbanistycznej dla elektrowni wiatrowych,
 • analizy krajobrazowe z wykorzystaniem technologii GIS 3D.

W zależności od potrzeb instytucji korzystających z naszych usług przy tworzeniu Systemów Informacji Przestrzennej proponujemy następujące rozwiązania:

 • własna aplikacja Geoxa MapSerwer, która  charakteryzuje się prostotą obsługi i umożliwia publikację dowolnych materiałów mapowych (np. planów zagospodarowania, map turystycznych, topograficznych, zasadniczych) w sieci internetowej. Użytkownicy mogą wyszukiwać informacje zawarte w  warstwach, wykonywać pomiary długości, powierzchni, odległości lub kąta. Aktualizacja publikowanych danych mapowych może być wykonana przez pracowników urzędu. Platforma nie wymaga dodatkowych opłat abonamentowych.
 • platforma opensource GeoServer w połączeniu z profesjonalną bazą danych - to rozwiązanie dla klientów wymagających dużej wydajności i szybkości aktualizacji danych gromadzonych w systemie. Parametry oprogramowania umożliwiają jego zastosowanie miedzy innymi przy obsłudze urządzeń pomiarowych, generowaniu wykresów z zapisanych danych, wizualizacji danych przesyłanych przez urządzenia GPS zamontowane w pojazdach. Modyfikacja i tworzenie nowych danych, dokonywana jest bezpośrednio w oknie przeglądarki internetowej. Geoserver pozwala także na udostępnianie danych użytkownikom innych systemów w ogólnoświatowych standardach: WMS, WFS, WCS.
 • tworzymy również aplikacje SIP/GIS z wykorzystaniem komercyjnych technologii (ESRI, AutoCad, Bentley, GeoMedia) posiadanych przez zamawiającego.

Cechy wyróżniające nasze rozwiązania na rynku:

 • profesjonalne podejście do realizacji - na każdym etapie realizacji zlecenia zapewniamy fachową pomoc i doradztwo.  nasze produkty dostosowujemy do
 • produkty są optymalizowane tak aby działały również na starszych komputerach i słabych łączach internetowych.
 • wszystkie rozwiązania wykorzystują najnowszą technologię WMS, WMS-C, WFS, WFS-T, TMS.
 • nasze programy działają na tabletach i innych rozwiązaniach mobilnych współpracując z technologią identyfikacji bieżącej pozycji (GPS)
 • współpraca z innymi rozwiązaniami wdrażanymi na poziomie krajowym
 • dopasowanie do obowiązujących przepisów prawnych - budowane przez nas systemy są zgodne z obowiązującymi ustawami zarówno krajowymi jak i europejskimi (np. Dyrektywa INSPIRE)
 • nowa funkcjonalność aplikacji jest rozwijana zgodnie z bieżącymi potrzebami współpracujących z nami instytucji samorządowych.
 • istnieje możliwość indywidualnego dostosowania oprogramowania i sytemu do wymagań zamawiającego.
 • pomoc techniczna  jest świadczona bezpośrednio przez informatyków tworzących oprogramowanie, dzięki temu czas reakcji na zgłoszenie to tylko 1 godzina.
 • zapewniamy pomoc w pozyskaniu informacji publicznych tj.: zdjęcia lotnicze, nalot laserowy LIDAR, obiekty Topograficznej Bazy danych, punkty adresowe, działki.
 • wykonujemy konwersje materiałów z postaci papierowej do elektronicznej,
 • konwersje pomiędzy różnymi programami: EwMapa, Microstation, ArcGis, MapInfo, Corel i inne.
 • najważniejszą cechą naszych rozwiązań jest przystępna cena - wiemy, że podstawowym problemem są finanse dlatego ciągle zwiększamy dostępną funkcjonalność bez podnoszenia cen (nasze rozwiązania kosztują już od 2 500 zł brutto)
 • nasze systemy nie wymagają opłat abonamentowych.

Podczas tworzenia naszych produktów i świadczeniu usług kierujemy się aktualnymi wytycznymi, na bieżąco aktualizując ofertę w oparciu o wymagania odpowiednich działów administracji rządowej oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego, i Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej

Usługi

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Główną działalnością firmy jest tworzenie SIP służących do publikacji materiałów urbanistycznych tj. planów zagospodarowania przestrzennego, Studium uwarunkowań i kierunków oraz innych map opisujących obszar opracowania. Systemy pozwalają użytkownikom na szybkie wyszukanie działki, wykonanie pomiarów oraz sprawdzenie informacji opisowych np. przeznaczenie terenu w MPZP.

GIS DLA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
GIS DLA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Jesteśmy dystrybutorem programu GEOXA MPZP służącego do zarządzania planami oraz pozwalającego na automatyczne tworzenie wypisów, wyrysów oraz zaświadczeń z obowiązujących dokumentów. Nasze rozwiązania zapewniają pełną zgodność dokumentów z uchwałami Rady Gminy lub Miasta.

Kliknij aby zobaczyć działanie.
Zobacz wydrukowane dokumenty:
WypisWyrysZaświadczenie

TWORZENIE MAP TEMATYCZNYCH
TWORZENIE MAP TEMATYCZNYCH

W naszej firmie tworzymy również różnego rodzaju mapy, zawierające informacje przyrodnicze (ekofizjografia, prognoza oddziaływania na środowisko), turystyczne lub drogowe. Na zamówienie możemy również wykonać mapy obszaru opracowanie w technologii 3D prezentujące zdjęcia lotnicze oraz budynki nałożone na cyfrowy model terenu.

ZDJĘCIA LOTNICZE I SATELITARNE
ZDJĘCIA LOTNICZE I SATELITARNE

Wykonujemy naloty lotnicze z których tworzymy ortofotomapę w rozdzielczościach dopasowanych do potrzeb zamawiającego. Możemy również pozyskać sceny satelitarne dla dowolnego obszaru kraju. 

OPRACOWANIA URBANISTYCZNE

Zatrudniamy osoby z uprawnieniami do wykonywania opracowań urbanistycznych: planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Nasze opracowania są rzetelnie wykonywane przez urbanistów z długoletnim doświadczeniem w projektowaniu urbanistycznym.

OPROGRAMOWANIE GIS GEOXA

Aplikacja Geoxa to oprogramowanie GIS pozwalające na tworzenie i edycję danych przestrzennych. Posiada szereg funkcji ułatwiających pracę z danymi przestrzennymi i jest najtańszym rozwiązaniem umożliwiającym tworzenie opracowań GIS - cena od 1200 zł brutto za 1 stanowisko.

INWENTARYZACJE TERENOWE

Wykonujemy inwentaryzacje terenowe których wyniki są przedstawiane w postaci map i baz obiektowych. Opracowania mogą dotyczyć tworzenia np. bazy azbestowej lub gminnej ewidencji zabytków. Wszystkie zebrane informacje zostają przekazane zamawiającemu w wybranym przez niego oprogramowaniu.

KONWERSJE DANYCH PRZESTRZENNYCH

Nasi specjaliści posiadają wiedzę i umiejętności praktycznej pracy w każdym programie GIS używanym na polskim rynku. Dlatego specjalizujemy się w konwersjach baz danych pomiędzy różnymi programami: EwMapa, Microstation, ArcGis, MapInfo, Geomedia, AutoCad, Corel, Qgis. Wykonujemy również konwersje map papierowych do postaci cyfrowej.

Produkty

Dzieki naszemu oprogramowaniu zarówno pozyskiwanie informacji z istniejących juz baz przestrzennych jak i tworzenie ich od podstaw jest niezwykle łatwe. Dodatkowo korzystna relacja ceny do możliwości oraz łatwości obsługi sprawia, że rozwiązania oparte na oprogramowaniu Geoxa są idealne w dziedzinach zajmujących się zjawiskami lub obiektami występującymi przestrzennie.
Oprogramowanie z rodziny Geoxa doskonale sprawdza się również w administracji państwowej (miasta, gminy, powiaty) pomagając w procesach zarządzania.

Dla lepszego dopasowania funkcji naszego oprogramowania do potrzeb klientów wystepuje ono w różnych wersjach:
 

Geoxa Viewer 2.0

Program ma charakter darmowej (freeware) przeglądarki danych GIS o zwiększonych możliwościach. Przeznaczony jest do wizualizacji, zarządzania oraz pozyskiwania informacji z istniejących już danych przestrzennych. Nadaje się doskonale do analiz przestrzennych zjawisk (np. analizy sprzedaży).

Pobierz podręcznik użytkownika Pobierz microsoft Visual C++ (w przypadku występowania błędu 14001)
 • bardzo małe wymagania sprzętowe oraz duża szybkość działania
 • intuicyjna i prosta obsługa
 • obsługa wektorowych plików shapefile
 • obsługa rastrowych plików TIFF / BigTIFF oraz geoTIFF / geoBigTIFF (wszystkie standardowe rodzaje kompresji)
 • obsługa rastrowych plików MrSID
 • obsługa GRID'owych plików ASC GRID
 • obsługa WMS (Web Map Service) np. Geoportal
 • obsługa piramid rastrowych (ang. overviews)
 • obsługa przezroczystości w warstwach rastrowych
 • modyfikacja jasności, kontrastu, składowych koloru, przezroczystości dla warstw rastrowych
 • modyfikacja jasności, kontrastu, składowych koloru, przezroczystości dla warstw GRID
 • nielimitowana ilość warstw
 • zapis i odczyt projektów o zdefiniowanej strukturze
 • pomiar powierzchni oraz odległości
 • wizualizacja ze względu na atrybuty oraz zawartość bazy danych
 • tworzenia automatycznych przejść kolorów, wielkości, grubości
 • zaawansowane style linii, sygnatur, wypełnień
 • możliwość tworzenia własnych styli sygnatur, wypełnień, linii w oparciu o język XML
 • zaawansowane graficzne wyszukiwanie w bazie danych oparte na mechanizmie SQL
 • eksport wyników zapytania SQL do nowego pliku shapefile
 • zaznaczenie obiektów w oparciu o punkt, poligon, linie, okrąg
 • operacje logiczne przy zaznaczaniu obiektów
 • pełny antyaliasing (wygładzanie) widoku
 • dołączanie zewnętrznych baz danych do warstw (tzw. linking)
 • zaawansowane, automatyczne labelowanie (podpisywanie) wraz z graficznym edytorem
 • bardzo szybki i elastyczny moduł geokodowania adresów
 • eksport widoku do pliku TIFF
 • aliasy nazw kolumn w bazie danych
 • okno podglądu (minimapy)
 • system wtyczek importu, eksportu oraz przetwarzania
 • komunikacja w języku polskim
 • moduł importu danych tekstowych do plików shapefile (np.z GPS)
Więcej Zwiń
Geoxa Editor v2.0

Jest to oprogramowanie umożliwiające nie tylko przeglądanie i wizualizowanie juz dostępnych danych ale również ich tworzenie oraz modyfikowanie (pliki w formacie shapefile (.shp)). Program w porównaniu do wersji Viewer posiada tez poszerzone możliwości jeśli chodzi o manipulacje danymi GIS.

Pobierz podręcznik użytkownika Pobierz microsoft Visual C++ (w przypadku występowania błędu 14001)

Funkcje wizualizacji danych:

 • obsługa wektorowych plików shapefile (wszystkie warianty) (*.shp)
 • obsługa rastrowych plików TIFF / BigTIFF oraz geoTIFF / geoBigTIFF (wszystkie standardowe rodzaje kompresji) (*.tif)
 • obsługa rastrowych plików MrSID (*.sid)
 • obsługa GRID'owych plików ASCII GRID (*.asc)
 • obsługa WMS (Web Map Service) np. Geoportal
 • import danych wektorowych z serwerów WFS (Web Feature Service) z konwersją na format shapefile (shp) np. z Geoportal'u (Przykłady działania funkcji: Film1, Film2)
 • Narzędzie konwersji danych między formatami danych (KML,KMZ,GML,GPX,SHP,DGN,DXF,MIF/TAB)
 • Narzędzie importu danych z formatu SWDE (grafika oraz opis) do formatu shapefile (*.shp) oraz dBase (*.dbf) - moduł dodatkowy
 • obsługa przezroczystości w warstwach rastrowych
 • modyfikacja jasności, kontrastu, składowych koloru, przezroczystości dla warstw rastrowych
 • modyfikacja jasności, kontrastu, składowych koloru, przezroczystości dla warstw gridowych
 • nielimitowana ilość warstw
 • zapis i odczyt projektów o zdefiniowanej strukturze
 • wizualizacja ze względu na atrybuty oraz zawartość bazy danych, tworzenie klasyfikacji
 • tworzenia automatycznych przejść kolorów, wielkości, grubości
 • zaawansowane style linii, sygnatur, wypełnień
 • możliwość tworzenia własnych styli sygnatur, wypełnień, linii w oparciu o język XML
 • pełny antyaliasing (wygładzanie) widoku
 • eksport widoku do pliku TIFF o ustalonej skali oraz z zachowaniem georeferencji
 • pełne undo oraz redo dla parametrów widoku

Funkcje edycji geometrii:

 • tworzenie nowych warstw punktowych, liniowych, poligonowych
 • dodawanie nowego elementu do każdej warstwy (punkt, linia, wielokąt)
 • kasowanie dowolnego elementu warstwy
 • grupowe zaznaczanie, zmiany położenia, usuwanie obiektów, reskalowanie, zmiana kierunku, obracanie obiektów, odbicia lustrzane
 • pełne wieloetapowe undo oraz redo edycji
 • narzędzia rysujące:
  • punkt
  • punkt o dowolnych wprowadzonych współrzednych (np. z GPS)
  • linie lub dowolną krzywą
  • krzywa Beziera
  • okrąg
  • linie pod kątem 90 stopni
  • dowolny wielokąt zamknięty
  • prostokąt
  • obrócony prostokąt
  • poligony z bokami pod kątem 90 stopni
  • koło
  • doklejanie poligonu do obiektów już istniejących
  • klonowanie istniejących obiektów
  • rozcinanie obiektów liniowych inną linią
  • tworzenie dziur
 • narzędzie do przesuwania zaznaczonych obiektów w warstwie o ustalony wektor przesunięcia
 • narzędzie do obracania zaznaczonych obiektów w warstwie o ustalony kąt oraz punkt obrotu
 • narzędzie do zamiany wspołrzędnych x y dla całej warstwy jak i zaznaczonch obiektów
 • interaktywne dociąganie (snappowanie) do dowolnych elementów tej samej lub innej warstwy (możliwe jest nawet ustalenie jakiego typu elementy mają podlegać tej operacji - vertex czy node)
 • usuwanie, dodawanie oraz zmiana położenia poszczególnych vertexów (punktów) tworzących dany element
 • dowolna zmiana skali, szerokości, długości oraz wysokości istniejącego elementu

Funkcje edycji bazy danych:

 • dodawanie, usuwanie, zmiana nazwy kolumn
 • edycja atrybutów każdego z elementów (rekordów)
 • narzędzie to szybkiej modyfikacji bazy danych (na przykład etykietowania)
 • obliczanie obwodu, długości, centroidu (środka), powierzchni, granic wraz z wpisaniem tych wartości do bazy danych

Funkcje bazy danych:

 • aliasy nazw kolumn w bazie danych
 • dołączanie zewnętrznych baz danych do warstw (tzw. linking) - DBF, TXT, CSV, zródła ODBC (np. MS Access, Oracle, MS SQL, PostgreSQL, etc)
 • narzędzie to szybkiej modyfikacji bazy danych (na przykład etykietowania)
 • obliczanie obwodu, długości, centroidu (środka), powierzchni, granic wraz z wpisaniem tych wartości do bazy danych
 • wyświetlanie tylko rekordów dla zaznaczonych obiektów (filtr)
 • narzędzie do scalania kolumn
 • narzędzie do zamiany kolumn tekstowych na numeryczne
 • narzędzie do podziału zawartości kolumn

Funkcje selekcji / zaznaczania:

 • zaznaczenie obiektów w oparciu o punkt, poligon, linie, okrąg
 • zaznaczanie całości, odznaczanie, inwersja zaznaczenia
 • zaawansowane graficzne wyszukiwanie w bazie danych oparte na mechanizmie SQL
 • eksport wyników zapytania SQL do nowego pliku shapefile
 • operacje logiczne podczas zaznaczaniu obiektów
 • Funkcje tworzenia podpisów/etykiet:
  • automatyczne tworzenie podpisów z zaawansowanym ustaleniem kryteriów
  • tworzenie etykiet wielokolumnowych (np. mapa leśna)
  • tworzenie podpisów w oparciu o SQL
  • wybór stylu graficznego podpisów (czcionka, kolor, efekt typu halo)
  • interaktywna edycja położenia
  • interaktywne dodawanie oraz usuwanie

Drukowanie:


 • w pełni graficzne budowanie wyglądu wydruku (WYSWIG)
 • dostępne elementy na wydruku (nielimitowana ilość):
  • legenda
  • mapa
  • pole tekstowe
  • linia
  • okrąg / elipsa
  • prostokąt
  • podziałka
  • skala
  • obrazek / plik graficzny
 • grupowanie elementów
 • niezależne właściwości graficzne dla każdego z elementów
 • eksport wydruku do pliku TIFF
 • zachowywanie parametrów wydruku w pliku/projekcie

Inne funkcje:

 • moduł transformacji warstw pomiędzy odwzorowaniami kartograficznymi oraz geograficznymi (pełne wsparcie układów używanych w Polsce) dla warstw wektorowych, rastrowych oraz gridowych
 • moduł importu danych tekstowych do pliku shapefile (np. z GPS)
 • moduł importu danych punktowych z bazy danych do pliku shapefile
 • moduł edytora zbudowany na bardzo szybkim i zoptymalizowanym silniku
 • bardzo szybki i elastyczny moduł geokodowania adresów
 • system wtyczek importu, eksportu oraz przetwarzania
 • pomiar powierzchni oraz odległości
 • proste funkcje statystyczne na zaznaczonych obiektach
 • nadawanie georeferencji / rektyfikacja rastrów
 • resamplowania (zmiana roździelczości) rastrów
 • generowanie siatek prostokątnych
 • sortowanie geometri atrybutem
 • tworzenie okregów wogół punktów
Więcej Zwiń
Geoxa Viewer Pro

Oprogramowanie pośrednie pomiędzy Geoxa Viewer a Geoxa Editor. Wyposażone w ulepszoną obsługę WMS, moduł wydruku oraz wszystkie nieedycyjne narzędzia Geoxa Editor przy zachowaniu atrakcyjnej ceny.

Pobierz podręcznik użytkownika Pobierz microsoft Visual C++ (w przypadku występowania błędu 14001)
 • bardzo małe wymagania sprzętowe oraz duża szybkość działania
 • intuicyjna i prosta obsługa
 • obsługa wektorowych plików shapefile
 • obsługa rastrowych plików TIFF / BigTIFF oraz geoTIFF / geoBigTIFF (wszystkie standardowe rodzaje kompresji)
 • obsługa rastrowych plików MrSID
 • obsługa GRID'owych plików ASC GRID
 • obsługa WMS (Web Map Service) np. Geoportal
 • obsługa piramid rastrowych (ang. overviews)
 • obsługa przezroczystości w warstwach rastrowych
 • modyfikacja jasności, kontrastu, składowych koloru, przezroczystości dla warstw rastrowych
 • modyfikacja jasności, kontrastu, składowych koloru, przezroczystości dla warstw GRID
 • nielimitowana ilość warstw
 • zapis i odczyt projektów o zdefiniowanej strukturze
 • pomiar powierzchni oraz odległości
 • wizualizacja ze względu na atrybuty oraz zawartość bazy danych
 • tworzenia automatycznych przejść kolorów, wielkości, grubości
 • zaawansowane style linii, sygnatur, wypełnień
 • możliwość tworzenia własnych styli sygnatur, wypełnień, linii w oparciu o język XML
 • zaawansowane graficzne wyszukiwanie w bazie danych oparte na mechanizmie SQL
 • eksport wyników zapytania SQL do nowego pliku shapefile
 • zaznaczenie obiektów w oparciu o punkt, poligon, linie, okrąg
 • operacje logiczne przy zaznaczaniu obiektów
 • pełny antyaliasing (wygładzanie) widoku
 • dołączanie zewnętrznych baz danych do warstw (tzw. linking)
 • zaawansowane, automatyczne labelowanie (podpisywanie) wraz z graficznym edytorem
 • bardzo szybki i elastyczny moduł geokodowania adresów
 • eksport widoku do pliku TIFF
 • aliasy nazw kolumn w bazie danych
 • okno podglądu (minimapy)
 • system wtyczek importu, eksportu oraz przetwarzania
 • komunikacja w języku polskim
 • moduł importu danych tekstowych do plików shapefile (np.z GPS)
 • moduł wydruku
Więcej Zwiń
Geoxa MapSerwer

Najłatwiejszy i najtańszy sposób na tworzenie Systemów Informacji Przestrzennej. Aplikacja posiada w pełni graficzny i intuicyjny moduł budowy projektów oraz jako jedyna w Polsce umożliwia uruchomienie serwisu na serwerach wirtualnych.

Pobierz podręcznik użytkownika Pobierz microsoft Visual C++ (w przypadku występowania błędu 14001)

 

Geoxa MapServer - system do publikowania map w internecie oraz budowy portali mapowych

Geoxa MapServer jest kompletnym systemem służącym do publikacji danych GIS / SIT / SIP / SIG (map) na stronach WWW oraz do budowy kompletnych portali mapowych. Oprogramowanie używa wszystkich najnowszych technologi typu precache i cache, które przyspieszają ładowanie serwisu oraz obniżają zapotrzebowanie na szybkość łącza. O unikalności tego rozwiązania decydują przede wszystkim dwie główne cechy:

 • w pełni graficzne i intuicyjne budowanie projektów powoduje, że do zbudowania profesjonalnego systemu publikacji map wystarczy tylko podstawowa umiejętność obsługi komputera
 • unikalna technologia, która umożliwia uruchomienie serwisu na wirtualnych serwerach WWW (bez potrzeby instalacji jakiegokolwiek oprogramowania czy modułów) co powoduje obniżenie kosztów wdrożenia i utrzymania do poziomu niedostępnego dla innych rozwiązań

Geoxa MapServer może służyć między innymi do publikacji (zobacz zastosowania w praktyce na podstawie dotychczasowych wdrożeń):

 • planów miast
 • planów zagospodarowania przestrzeni lub studium uwarunkowań (z dokładnym położeniem działek)
 • warunków fizjograficznych gminy (układ dróg, infrastrukturę mediów, strukturę użytkowania, etc.)
 • informacji turystycznych (atrakcje turystyczne, obiekty agroturystyczne, szlaki, etc.)
 • informacji na temat terenów inwestycyjnych lub przeznaczonych na sprzedaż, wraz ze szczegółowym opisem zarówno tekstowym jak i multimedialnym
 • wszelkich innych danych, które mogą być przedstawiane przy pomocy map

Zalety systemu: 

 • niskie koszty licencji oprogramowania;
 • bardzo niskie koszty wdrożenia w porównaniu z produktami konkurencyjnymi (włączając w to darmowe oprogramowanie typu OpenSource) ze względu na brak wymogu instalacji odrębnego fizycznego serwera oraz konieczności utrzymania drogiego łącza internetowego (wyjściowego);
 • możliwość uruchomienia i łatwej integracji na serwerze obsługującym już istniejącą stronę www (np. BIP lub strona firmowa);
 • w pełni wizualna i maksymalnie uproszczona procedura tworzenia projektów (pliki wygenerowane należy jedynie umieścić na serwerze np. poprzez protokół FTP);
 • obsługa klientów pracujących na innych systemach niż tylko Microsoft Windows;
 • brak instalacji jakichkolwiek wtyczek (plugins) zarówno po stronie serwera (co jest zabronione przez większość providerów wirtualnych kont www) jak i w przeglądarce www;
 • pełna interaktywna identyfikacja obiektów na każdej warstwie wraz z podaniem atrybutów opisowych z bazy danych;
 • wyszukiwanie obiektów w obrębie warstwy po atrybutach z bazy danych;
 • pomiar powierzchni oraz odległości;
 • możliwość dołączania linków www (lub innych usług internetowych) do obiektów

Specyfikacja techniczna: 

 • formaty danych wejściowych obsługiwane przez oprogramowanie Geoxa Editor 2.x /Geoxa Viewer 2.x (Shapefile, GeoTiff, MrSID, ASC GRID) oraz warstwy WMS/WMS-C;
 • wykorzystanie możliwości graficznych oferowanych przez Geoxa Editor 2.x (bardzo rozbudowane style);
 • pełne i niezależne wyświetlanie warstw tematycznych (np. zabudowa, drogi, plan zagospodarowania przestrzennego, etc);
 • praca w oparciu o dowolny serwer WWW (fizyczny lub wirtualny) z obsługą PHP 5.x oraz bazą danych SQLite/MySQL/PostrgeSQL/etc (warunki te spełniają praktycznie wszyscy providerzy internetowi);
 • współpraca z przeglądarkami Internet Explorer 6.0 (i nowsze), Firefox 1.x/2.0/3.0 (wszystkie dostępne systemy operacyjne), Opera 9.x (wszystkie systemy), Opera Mobile;
 • ilość oraz wielkość warstw limitowane jedynie przez zasoby serwera WWW;
 • pełne wsparcie dla cache (zmniejszenie zapotrzebowania na łącze internetowe – przeglądarka nie pobiera powtórnie tych samych danych);
 • pełne wsparcie dla precache (przyspieszenie odrysowywania mapy – przeglądarka pobiera dane już w chwili przesuwania widoku przez użytkownika);
Więcej Zwiń
Geoxa Edytor MPZP

Program jest zmodyfikowaną wersją Geoxa Editora wyposażoną w elastyczny moduł wyszukiwania oraz wydruku jednostek ewidencyjnych oraz specjalne funkcje pozwalające na tworzenie automatycznych wypisów, wyrysów i zaświadczeń z MPZP lub Studium.

Pobierz podręcznik użytkownika Pobierz microsoft Visual C++ (w przypadku występowania błędu 14001)

Główne funkcje programu:

 • wydruk wyrysu dotyczącego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki lub grupy działek (licencja w trybie wyrys)
 • wydruk wypisu dotyczącego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki lub grupy działek (licencja w trybie wypis)
 • wydruk zaświadczenia o typie przeznaczenie działki
 • rejestr planów miejscowych wraz z ich parametrami (data uchwalenia, data publikacji, skala, wykonawca, obręby, etc)
 • rejestr wydanych dokumentów
 • import treści uchwały z formatów XML (np. LAPX)
 • wersje jednostanowiskowe (lokalna baza) oraz wielostanowiskowe (baza centralna)

Oprogramowanie automatycznie rozpoznaje przynależność określonej działki do planu oraz typów przeznaczeń i stref na jakich się znajduje. Dzięki automatyzacji wielu czasochłonnych operacji Geoxa Editor MPZP wprowadza bardzo duże usprawnienie dla referatów zajmujących się planowaniem przestrzennym w gminach.

Wyszukiwanie obiektów może być przeprowadzane poprzez:

 • kaskadowe wyszukiwanie (np. gmina->obręb->numer działki)
 • ręczne wyszukanie i wskazanie obiektu
 • wyszukanie przestrzenne (np. w pewnej odległości od punkty, po przebiegu linii, etc)
 • wizualne zapytania SQL (obiekty spełniające określone kryteria)

Obiekty mogą być drukowane zarówno pojedynczo jak i grupowo. 

Więcej Zwiń
Geoxa SWDE

Moduł uzupełniający funkcjonalność programu o import plików SWDE zawierających dane ewidencji gruntów i budynków, udostępniane przez starostwa powiatowe.

Pobierz podręcznik użytkownika Pobierz microsoft Visual C++ (w przypadku występowania błędu 14001)

Funkcje specjalne:

 • import plików SWDE
 • identyfikacja wszyskich danych dla działek zapisanych w pliku SWDE. 

Funkcje wizualizacji danych:

 • obsługa wektorowych plików shapefile (wszystkie warianty) (*.shp)
 • obsługa rastrowych plików TIFF / BigTIFF oraz geoTIFF / geoBigTIFF (wszystkie standardowe rodzaje kompresji) (*.tif)
 • obsługa rastrowych plików MrSID (*.sid)
 • obsługa GRID'owych plików ASCII GRID (*.asc)
 • obsługa WMS (Web Map Service) np. Geoportal
 • import danych wektorowych z serwerów WFS (Web Feature Service) z konwersją na format shapefile (shp) np. z Geoportal'u (Przykłady działania funkcji: Film1Film2)
 • Narzędzie konwersji danych między formatami danych (KML,KMZ,GML,GPX,SHP,DGN,DXF,MIF/TAB)
 • Narzędzie importu danych z formatu SWDE (grafika oraz opis) do formatu shapefile (*.shp) oraz dBase (*.dbf) - moduł dodatkowy
 • obsługa przezroczystości w warstwach rastrowych
 • modyfikacja jasności, kontrastu, składowych koloru, przezroczystości dla warstw rastrowych
 • modyfikacja jasności, kontrastu, składowych koloru, przezroczystości dla warstw gridowych
 • nielimitowana ilość warstw
 • zapis i odczyt projektów o zdefiniowanej strukturze
 • wizualizacja ze względu na atrybuty oraz zawartość bazy danych, tworzenie klasyfikacji
 • tworzenia automatycznych przejść kolorów, wielkości, grubości
 • zaawansowane style linii, sygnatur, wypełnień
 • możliwość tworzenia własnych styli sygnatur, wypełnień, linii w oparciu o język XML
 • pełny antyaliasing (wygładzanie) widoku
 • eksport widoku do pliku TIFF o ustalonej skali oraz z zachowaniem georeferencji
 • pełne undo oraz redo dla parametrów widoku

 • Funkcje edycji geometrii:

 • tworzenie nowych warstw punktowych, liniowych, poligonowych
 • dodawanie nowego elementu do każdej warstwy (punkt, linia, wielokąt)
 • kasowanie dowolnego elementu warstwy
 • grupowe zaznaczanie, zmiany położenia, usuwanie obiektów, reskalowanie, zmiana kierunku, obracanie obiektów, odbicia lustrzane
 • pełne wieloetapowe undo oraz redo edycji
 • narzędzia rysujące:
  • punkt
  • punkt o dowolnych wprowadzonych współrzednych (np. z GPS)
  • linie lub dowolną krzywą
  • krzywa Beziera
  • okrąg
  • linie pod kątem 90 stopni
  • dowolny wielokąt zamknięty
  • prostokąt
  • obrócony prostokąt
  • poligony z bokami pod kątem 90 stopni
  • koło
  • doklejanie poligonu do obiektów już istniejących
  • klonowanie istniejących obiektów
  • rozcinanie obiektów liniowych inną linią
  • tworzenie dziur
 • narzędzie do przesuwania zaznaczonych obiektów w warstwie o ustalony wektor przesunięcia
 • narzędzie do obracania zaznaczonych obiektów w warstwie o ustalony kąt oraz punkt obrotu
 • narzędzie do zamiany wspołrzędnych x y dla całej warstwy jak i zaznaczonch obiektów
 • interaktywne dociąganie (snappowanie) do dowolnych elementów tej samej lub innej warstwy (możliwe jest nawet ustalenie jakiego typu elementy mają podlegać tej operacji - vertex czy node)
 • usuwanie, dodawanie oraz zmiana położenia poszczególnych vertexów (punktów) tworzących dany element
 • dowolna zmiana skali, szerokości, długości oraz wysokości istniejącego elementu

 • Funkcje edycji bazy danych:
  • dodawanie, usuwanie, zmiana nazwy kolumn
  • edycja atrybutów każdego z elementów (rekordów)
  • narzędzie to szybkiej modyfikacji bazy danych (na przykład etykietowania)
  • obliczanie obwodu, długości, centroidu (środka), powierzchni, granic wraz z wpisaniem tych wartości do bazy danych
 • Funkcje bazy danych:

 • aliasy nazw kolumn w bazie danych
 • dołączanie zewnętrznych baz danych do warstw (tzw. linking) - DBF, TXT, CSV, zródła ODBC (np. MS Access, Oracle, MS SQL, PostgreSQL, etc)
 • narzędzie to szybkiej modyfikacji bazy danych (na przykład etykietowania)
 • obliczanie obwodu, długości, centroidu (środka), powierzchni, granic wraz z wpisaniem tych wartości do bazy danych
 • wyświetlanie tylko rekordów dla zaznaczonych obiektów (filtr)
 • narzędzie do scalania kolumn
 • narzędzie do zamiany kolumn tekstowych na numeryczne
 • narzędzie do podziału zawartości kolumn

 • Funkcje selekcji / zaznaczania:
  • zaznaczenie obiektów w oparciu o punkt, poligon, linie, okrąg
  • zaznaczanie całości, odznaczanie, inwersja zaznaczenia
  • zaawansowane graficzne wyszukiwanie w bazie danych oparte na mechanizmie SQL
  • eksport wyników zapytania SQL do nowego pliku shapefile
  • operacje logiczne podczas zaznaczaniu obiektów
 • Funkcje tworzenia podpisów/etykiet:
  • automatyczne tworzenie podpisów z zaawansowanym ustaleniem kryteriów
  • tworzenie etykiet wielokolumnowych (np. mapa leśna)
  • tworzenie podpisów w oparciu o SQL
  • wybór stylu graficznego podpisów (czcionka, kolor, efekt typu halo)
  • interaktywna edycja położenia
  • interaktywne dodawanie oraz usuwanie
 • Drukowanie:

 • w pełni graficzne budowanie wyglądu wydruku (WYSWIG)
 • dostępne elementy na wydruku (nielimitowana ilość):
  • legenda
  • mapa
  • pole tekstowe
  • linia
  • okrąg / elipsa
  • prostokąt
  • podziałka
  • skala
  • obrazek / plik graficzny
 • grupowanie elementów
 • niezależne właściwości graficzne dla każdego z elementów
 • eksport wydruku do pliku TIFF
 • zachowywanie parametrów wydruku w pliku/projekcie


 • Inne funkcje:

 • moduł transformacji warstw pomiędzy odwzorowaniami kartograficznymi oraz geograficznymi (pełne wsparcie układów używanych w Polsce) dla warstw wektorowych, rastrowych oraz gridowych
 • moduł importu danych tekstowych do pliku shapefile (np. z GPS)
 • moduł importu danych punktowych z bazy danych do pliku shapefile
 • moduł edytora zbudowany na bardzo szybkim i zoptymalizowanym silniku
 • bardzo szybki i elastyczny moduł geokodowania adresów
 • system wtyczek importu, eksportu oraz przetwarzania
 • pomiar powierzchni oraz odległości
 • proste funkcje statystyczne na zaznaczonych obiektach
 • nadawanie georeferencji / rektyfikacja rastrów
 • resamplowania (zmiana roździelczości) rastrów
 • generowanie siatek prostokątnych
 • sortowanie geometri atrybutem
 • tworzenie okregów wogół punktów
Więcej Zwiń
Geoxa Tablet z GPS

Specjalna wersja programu umożliwiająca pracę (edycję i przeglądanie danych) na tabletach wyposażonych w system Windows. Istnieje możliwość zakupu programu wraz z urządzeniem GPS mierzącym z dokładnością do 5-10 cm.

Pobierz podręcznik użytkownika Pobierz microsoft Visual C++ (w przypadku występowania błędu 14001)

Funkcje specjalne:

 • interfejs programu dostosowany do obsługi dotykowej stosowanej na urządzeniach typu tablet,
 • współpraca z urządzeniem GPS - wszystkie pomary są widoczne bezpośrednio w programie,
 • automatyczne zastosowanie poprawek geodezyjnych umożliwia pomiary z dokładnością nawet do 2-4 cm.

Funkcje wizualizacji danych:

 • obsługa wektorowych plików shapefile (wszystkie warianty) (*.shp)
 • obsługa rastrowych plików TIFF / BigTIFF oraz geoTIFF / geoBigTIFF (wszystkie standardowe rodzaje kompresji) (*.tif)
 • obsługa rastrowych plików MrSID (*.sid)
 • obsługa GRID'owych plików ASCII GRID (*.asc)
 • obsługa WMS (Web Map Service) np. Geoportal
 • import danych wektorowych z serwerów WFS (Web Feature Service) z konwersją na format shapefile (shp) np. z Geoportal'u (Przykłady działania funkcji: Film1Film2)
 • Narzędzie konwersji danych między formatami danych (KML,KMZ,GML,GPX,SHP,DGN,DXF,MIF/TAB)
 • Narzędzie importu danych z formatu SWDE (grafika oraz opis) do formatu shapefile (*.shp) oraz dBase (*.dbf) - moduł dodatkowy
 • obsługa przezroczystości w warstwach rastrowych
 • modyfikacja jasności, kontrastu, składowych koloru, przezroczystości dla warstw rastrowych
 • modyfikacja jasności, kontrastu, składowych koloru, przezroczystości dla warstw gridowych
 • nielimitowana ilość warstw
 • zapis i odczyt projektów o zdefiniowanej strukturze
 • wizualizacja ze względu na atrybuty oraz zawartość bazy danych, tworzenie klasyfikacji
 • tworzenia automatycznych przejść kolorów, wielkości, grubości
 • zaawansowane style linii, sygnatur, wypełnień
 • możliwość tworzenia własnych styli sygnatur, wypełnień, linii w oparciu o język XML
 • pełny antyaliasing (wygładzanie) widoku
 • eksport widoku do pliku TIFF o ustalonej skali oraz z zachowaniem georeferencji
 • pełne undo oraz redo dla parametrów widoku

 • Funkcje edycji geometrii:

 • tworzenie nowych warstw punktowych, liniowych, poligonowych
 • dodawanie nowego elementu do każdej warstwy (punkt, linia, wielokąt)
 • kasowanie dowolnego elementu warstwy
 • grupowe zaznaczanie, zmiany położenia, usuwanie obiektów, reskalowanie, zmiana kierunku, obracanie obiektów, odbicia lustrzane
 • pełne wieloetapowe undo oraz redo edycji
 • narzędzia rysujące:
  • punkt
  • punkt o dowolnych wprowadzonych współrzednych (np. z GPS)
  • linie lub dowolną krzywą
  • krzywa Beziera
  • okrąg
  • linie pod kątem 90 stopni
  • dowolny wielokąt zamknięty
  • prostokąt
  • obrócony prostokąt
  • poligony z bokami pod kątem 90 stopni
  • koło
  • doklejanie poligonu do obiektów już istniejących
  • klonowanie istniejących obiektów
  • rozcinanie obiektów liniowych inną linią
  • tworzenie dziur
 • narzędzie do przesuwania zaznaczonych obiektów w warstwie o ustalony wektor przesunięcia
 • narzędzie do obracania zaznaczonych obiektów w warstwie o ustalony kąt oraz punkt obrotu
 • narzędzie do zamiany wspołrzędnych x y dla całej warstwy jak i zaznaczonch obiektów
 • interaktywne dociąganie (snappowanie) do dowolnych elementów tej samej lub innej warstwy (możliwe jest nawet ustalenie jakiego typu elementy mają podlegać tej operacji - vertex czy node)
 • usuwanie, dodawanie oraz zmiana położenia poszczególnych vertexów (punktów) tworzących dany element
 • dowolna zmiana skali, szerokości, długości oraz wysokości istniejącego elementu

 • Funkcje edycji bazy danych:
  • dodawanie, usuwanie, zmiana nazwy kolumn
  • edycja atrybutów każdego z elementów (rekordów)
  • narzędzie to szybkiej modyfikacji bazy danych (na przykład etykietowania)
  • obliczanie obwodu, długości, centroidu (środka), powierzchni, granic wraz z wpisaniem tych wartości do bazy danych
 • Funkcje bazy danych:

 • aliasy nazw kolumn w bazie danych
 • dołączanie zewnętrznych baz danych do warstw (tzw. linking) - DBF, TXT, CSV, zródła ODBC (np. MS Access, Oracle, MS SQL, PostgreSQL, etc)
 • narzędzie to szybkiej modyfikacji bazy danych (na przykład etykietowania)
 • obliczanie obwodu, długości, centroidu (środka), powierzchni, granic wraz z wpisaniem tych wartości do bazy danych
 • wyświetlanie tylko rekordów dla zaznaczonych obiektów (filtr)
 • narzędzie do scalania kolumn
 • narzędzie do zamiany kolumn tekstowych na numeryczne
 • narzędzie do podziału zawartości kolumn

 • Funkcje selekcji / zaznaczania:
  • zaznaczenie obiektów w oparciu o punkt, poligon, linie, okrąg
  • zaznaczanie całości, odznaczanie, inwersja zaznaczenia
  • zaawansowane graficzne wyszukiwanie w bazie danych oparte na mechanizmie SQL
  • eksport wyników zapytania SQL do nowego pliku shapefile
  • operacje logiczne podczas zaznaczaniu obiektów
 • Funkcje tworzenia podpisów/etykiet:
  • automatyczne tworzenie podpisów z zaawansowanym ustaleniem kryteriów
  • tworzenie etykiet wielokolumnowych (np. mapa leśna)
  • tworzenie podpisów w oparciu o SQL
  • wybór stylu graficznego podpisów (czcionka, kolor, efekt typu halo)
  • interaktywna edycja położenia
  • interaktywne dodawanie oraz usuwanie
 • Drukowanie:

 • w pełni graficzne budowanie wyglądu wydruku (WYSWIG)
 • dostępne elementy na wydruku (nielimitowana ilość):
  • legenda
  • mapa
  • pole tekstowe
  • linia
  • okrąg / elipsa
  • prostokąt
  • podziałka
  • skala
  • obrazek / plik graficzny
 • grupowanie elementów
 • niezależne właściwości graficzne dla każdego z elementów
 • eksport wydruku do pliku TIFF
 • zachowywanie parametrów wydruku w pliku/projekcie


 • Inne funkcje:

 • moduł transformacji warstw pomiędzy odwzorowaniami kartograficznymi oraz geograficznymi (pełne wsparcie układów używanych w Polsce) dla warstw wektorowych, rastrowych oraz gridowych
 • moduł importu danych tekstowych do pliku shapefile (np. z GPS)
 • moduł importu danych punktowych z bazy danych do pliku shapefile
 • moduł edytora zbudowany na bardzo szybkim i zoptymalizowanym silniku
 • bardzo szybki i elastyczny moduł geokodowania adresów
 • system wtyczek importu, eksportu oraz przetwarzania
 • pomiar powierzchni oraz odległości
 • proste funkcje statystyczne na zaznaczonych obiektach
 • nadawanie georeferencji / rektyfikacja rastrów
 • resamplowania (zmiana roździelczości) rastrów
 • generowanie siatek prostokątnych
 • sortowanie geometri atrybutem
 • tworzenie okregów wogół punktów
Więcej Zwiń
Geoxa iKOSZ

Dodatkowy moduł oprogramowania umożliwiający zarządzanie umowami na wywóz śmieci w urzędach gmin i miast. Zawiera narzędzia pozwalające na połączenie zawartych umów z bazą adresową budynków.

Pobierz podręcznik użytkownika Pobierz microsoft Visual C++ (w przypadku występowania błędu 14001)

Funkcje specjalne:

 • zarządzanie zawatymi umowami,
 • automatyczne przygotowanie nowego dokumentu,
 • możlwiość podpięcia zawartej umowy do punktu adresowego budynku,
 • drukowanie umów bezpośrednio z programu,
 • dodatkowe narzedzia kontroli dokumentów z bazą adresową gminy lub miasta, 

Funkcje wizualizacji danych:

 • obsługa wektorowych plików shapefile (wszystkie warianty) (*.shp)
 • obsługa rastrowych plików TIFF / BigTIFF oraz geoTIFF / geoBigTIFF (wszystkie standardowe rodzaje kompresji) (*.tif)
 • obsługa rastrowych plików MrSID (*.sid)
 • obsługa GRID'owych plików ASCII GRID (*.asc)
 • obsługa WMS (Web Map Service) np. Geoportal
 • import danych wektorowych z serwerów WFS (Web Feature Service) z konwersją na format shapefile (shp) np. z Geoportal'u (Przykłady działania funkcji: Film1Film2)
 • Narzędzie konwersji danych między formatami danych (KML,KMZ,GML,GPX,SHP,DGN,DXF,MIF/TAB)
 • Narzędzie importu danych z formatu SWDE (grafika oraz opis) do formatu shapefile (*.shp) oraz dBase (*.dbf) - moduł dodatkowy
 • obsługa przezroczystości w warstwach rastrowych
 • modyfikacja jasności, kontrastu, składowych koloru, przezroczystości dla warstw rastrowych
 • modyfikacja jasności, kontrastu, składowych koloru, przezroczystości dla warstw gridowych
 • nielimitowana ilość warstw
 • zapis i odczyt projektów o zdefiniowanej strukturze
 • wizualizacja ze względu na atrybuty oraz zawartość bazy danych, tworzenie klasyfikacji
 • tworzenia automatycznych przejść kolorów, wielkości, grubości
 • zaawansowane style linii, sygnatur, wypełnień
 • możliwość tworzenia własnych styli sygnatur, wypełnień, linii w oparciu o język XML
 • pełny antyaliasing (wygładzanie) widoku
 • eksport widoku do pliku TIFF o ustalonej skali oraz z zachowaniem georeferencji
 • pełne undo oraz redo dla parametrów widoku
 • Funkcje edycji geometrii:
 • tworzenie nowych warstw punktowych, liniowych, poligonowych
 • dodawanie nowego elementu do każdej warstwy (punkt, linia, wielokąt)
 • kasowanie dowolnego elementu warstwy
 • grupowe zaznaczanie, zmiany położenia, usuwanie obiektów, reskalowanie, zmiana kierunku, obracanie obiektów, odbicia lustrzane
 • pełne wieloetapowe undo oraz redo edycji
 • narzędzia rysujące:
  • punkt
  • punkt o dowolnych wprowadzonych współrzednych (np. z GPS)
  • linie lub dowolną krzywą
  • krzywa Beziera
  • okrąg
  • linie pod kątem 90 stopni
  • dowolny wielokąt zamknięty
  • prostokąt
  • obrócony prostokąt
  • poligony z bokami pod kątem 90 stopni
  • koło
  • doklejanie poligonu do obiektów już istniejących
  • klonowanie istniejących obiektów
  • rozcinanie obiektów liniowych inną linią
  • tworzenie dziur
 • narzędzie do przesuwania zaznaczonych obiektów w warstwie o ustalony wektor przesunięcia
 • narzędzie do obracania zaznaczonych obiektów w warstwie o ustalony kąt oraz punkt obrotu
 • narzędzie do zamiany wspołrzędnych x y dla całej warstwy jak i zaznaczonch obiektów
 • interaktywne dociąganie (snappowanie) do dowolnych elementów tej samej lub innej warstwy (możliwe jest nawet ustalenie jakiego typu elementy mają podlegać tej operacji - vertex czy node)
 • usuwanie, dodawanie oraz zmiana położenia poszczególnych vertexów (punktów) tworzących dany element
 • dowolna zmiana skali, szerokości, długości oraz wysokości istniejącego elementu
 • Funkcje edycji bazy danych:
  • dodawanie, usuwanie, zmiana nazwy kolumn
  • edycja atrybutów każdego z elementów (rekordów)
  • narzędzie to szybkiej modyfikacji bazy danych (na przykład etykietowania)
  • obliczanie obwodu, długości, centroidu (środka), powierzchni, granic wraz z wpisaniem tych wartości do bazy danych
 • Funkcje bazy danych:
 • aliasy nazw kolumn w bazie danych
 • dołączanie zewnętrznych baz danych do warstw (tzw. linking) - DBF, TXT, CSV, zródła ODBC (np. MS Access, Oracle, MS SQL, PostgreSQL, etc)
 • narzędzie to szybkiej modyfikacji bazy danych (na przykład etykietowania)
 • obliczanie obwodu, długości, centroidu (środka), powierzchni, granic wraz z wpisaniem tych wartości do bazy danych
 • wyświetlanie tylko rekordów dla zaznaczonych obiektów (filtr)
 • narzędzie do scalania kolumn
 • narzędzie do zamiany kolumn tekstowych na numeryczne
 • narzędzie do podziału zawartości kolumn

 • Funkcje selekcji / zaznaczania:
  • zaznaczenie obiektów w oparciu o punkt, poligon, linie, okrąg
  • zaznaczanie całości, odznaczanie, inwersja zaznaczenia
  • zaawansowane graficzne wyszukiwanie w bazie danych oparte na mechanizmie SQL
  • eksport wyników zapytania SQL do nowego pliku shapefile
  • operacje logiczne podczas zaznaczaniu obiektów
 • Funkcje tworzenia podpisów/etykiet:
  • automatyczne tworzenie podpisów z zaawansowanym ustaleniem kryteriów
  • tworzenie etykiet wielokolumnowych (np. mapa leśna)
  • tworzenie podpisów w oparciu o SQL
  • wybór stylu graficznego podpisów (czcionka, kolor, efekt typu halo)
  • interaktywna edycja położenia
  • interaktywne dodawanie oraz usuwanie
 • Drukowanie:
 • w pełni graficzne budowanie wyglądu wydruku (WYSWIG)
 • dostępne elementy na wydruku (nielimitowana ilość):
  • legenda
  • mapa
  • pole tekstowe
  • linia
  • okrąg / elipsa
  • prostokąt
  • podziałka
  • skala
  • obrazek / plik graficzny
 • grupowanie elementów
 • niezależne właściwości graficzne dla każdego z elementów
 • eksport wydruku do pliku TIFF
 • zachowywanie parametrów wydruku w pliku/projekcie

Inne funkcje:

 • moduł transformacji warstw pomiędzy odwzorowaniami kartograficznymi oraz geograficznymi (pełne wsparcie układów używanych w Polsce) dla warstw wektorowych, rastrowych oraz gridowych
 • moduł importu danych tekstowych do pliku shapefile (np. z GPS)
 • moduł importu danych punktowych z bazy danych do pliku shapefile
 • moduł edytora zbudowany na bardzo szybkim i zoptymalizowanym silniku
 • bardzo szybki i elastyczny moduł geokodowania adresów
 • system wtyczek importu, eksportu oraz przetwarzania
 • pomiar powierzchni oraz odległości
 • proste funkcje statystyczne na zaznaczonych obiektach
 • nadawanie georeferencji / rektyfikacja rastrów
 • resamplowania (zmiana roździelczości) rastrów
 • generowanie siatek prostokątnych
 • sortowanie geometri atrybutem
 • tworzenie okregów wogół punktów
Więcej Zwiń
Geoxa zarządzanie flotą pojazdów

Dodatkowy moduł programu umożliwiający wizualizację na mapach i zarządzanie urządzeniami GPS zamontowanymi w pojazdach. Aplikacja umożliwia monitorowanie innych czujników samochodu np. zużycie paliwa.

Pobierz podręcznik użytkownika Pobierz microsoft Visual C++ (w przypadku występowania błędu 14001)

Funkcje specjalne:

 • wizualizacja urządzeń GPS na mapach,
 • zarządzanie pojazdami,
 • tworzenie raportów dotyczących np. zużycia paliwa lub przejechanej trasy,  

Funkcje wizualizacji danych:

 • obsługa wektorowych plików shapefile (wszystkie warianty) (*.shp)
 • obsługa rastrowych plików TIFF / BigTIFF oraz geoTIFF / geoBigTIFF (wszystkie standardowe rodzaje kompresji) (*.tif)
 • obsługa rastrowych plików MrSID (*.sid)
 • obsługa GRID'owych plików ASCII GRID (*.asc)
 • obsługa WMS (Web Map Service) np. Geoportal
 • import danych wektorowych z serwerów WFS (Web Feature Service) z konwersją na format shapefile (shp) np. z Geoportal'u (Przykłady działania funkcji: Film1Film2)
 • Narzędzie konwersji danych między formatami danych (KML,KMZ,GML,GPX,SHP,DGN,DXF,MIF/TAB)
 • Narzędzie importu danych z formatu SWDE (grafika oraz opis) do formatu shapefile (*.shp) oraz dBase (*.dbf) - moduł dodatkowy
 • obsługa przezroczystości w warstwach rastrowych
 • modyfikacja jasności, kontrastu, składowych koloru, przezroczystości dla warstw rastrowych
 • modyfikacja jasności, kontrastu, składowych koloru, przezroczystości dla warstw gridowych
 • nielimitowana ilość warstw
 • zapis i odczyt projektów o zdefiniowanej strukturze
 • wizualizacja ze względu na atrybuty oraz zawartość bazy danych, tworzenie klasyfikacji
 • tworzenia automatycznych przejść kolorów, wielkości, grubości
 • zaawansowane style linii, sygnatur, wypełnień
 • możliwość tworzenia własnych styli sygnatur, wypełnień, linii w oparciu o język XML
 • pełny antyaliasing (wygładzanie) widoku
 • eksport widoku do pliku TIFF o ustalonej skali oraz z zachowaniem georeferencji
 • pełne undo oraz redo dla parametrów widoku

 • Funkcje edycji geometrii:

 • tworzenie nowych warstw punktowych, liniowych, poligonowych
 • dodawanie nowego elementu do każdej warstwy (punkt, linia, wielokąt)
 • kasowanie dowolnego elementu warstwy
 • grupowe zaznaczanie, zmiany położenia, usuwanie obiektów, reskalowanie, zmiana kierunku, obracanie obiektów, odbicia lustrzane
 • pełne wieloetapowe undo oraz redo edycji
 • narzędzia rysujące:
  • punkt
  • punkt o dowolnych wprowadzonych współrzednych (np. z GPS)
  • linie lub dowolną krzywą
  • krzywa Beziera
  • okrąg
  • linie pod kątem 90 stopni
  • dowolny wielokąt zamknięty
  • prostokąt
  • obrócony prostokąt
  • poligony z bokami pod kątem 90 stopni
  • koło
  • doklejanie poligonu do obiektów już istniejących
  • klonowanie istniejących obiektów
  • rozcinanie obiektów liniowych inną linią
  • tworzenie dziur
 • narzędzie do przesuwania zaznaczonych obiektów w warstwie o ustalony wektor przesunięcia
 • narzędzie do obracania zaznaczonych obiektów w warstwie o ustalony kąt oraz punkt obrotu
 • narzędzie do zamiany wspołrzędnych x y dla całej warstwy jak i zaznaczonch obiektów
 • interaktywne dociąganie (snappowanie) do dowolnych elementów tej samej lub innej warstwy (możliwe jest nawet ustalenie jakiego typu elementy mają podlegać tej operacji - vertex czy node)
 • usuwanie, dodawanie oraz zmiana położenia poszczególnych vertexów (punktów) tworzących dany element
 • dowolna zmiana skali, szerokości, długości oraz wysokości istniejącego elementu
 • Funkcje edycji bazy danych:
  • dodawanie, usuwanie, zmiana nazwy kolumn
  • edycja atrybutów każdego z elementów (rekordów)
  • narzędzie to szybkiej modyfikacji bazy danych (na przykład etykietowania)
  • obliczanie obwodu, długości, centroidu (środka), powierzchni, granic wraz z wpisaniem tych wartości do bazy danych
 • Funkcje bazy danych:
 • aliasy nazw kolumn w bazie danych
 • dołączanie zewnętrznych baz danych do warstw (tzw. linking) - DBF, TXT, CSV, zródła ODBC (np. MS Access, Oracle, MS SQL, PostgreSQL, etc)
 • narzędzie to szybkiej modyfikacji bazy danych (na przykład etykietowania)
 • obliczanie obwodu, długości, centroidu (środka), powierzchni, granic wraz z wpisaniem tych wartości do bazy danych
 • wyświetlanie tylko rekordów dla zaznaczonych obiektów (filtr)
 • narzędzie do scalania kolumn
 • narzędzie do zamiany kolumn tekstowych na numeryczne
 • narzędzie do podziału zawartości kolumn
 • Funkcje selekcji / zaznaczania:
  • zaznaczenie obiektów w oparciu o punkt, poligon, linie, okrąg
  • zaznaczanie całości, odznaczanie, inwersja zaznaczenia
  • zaawansowane graficzne wyszukiwanie w bazie danych oparte na mechanizmie SQL
  • eksport wyników zapytania SQL do nowego pliku shapefile
  • operacje logiczne podczas zaznaczaniu obiektów
 • Funkcje tworzenia podpisów/etykiet:
  • automatyczne tworzenie podpisów z zaawansowanym ustaleniem kryteriów
  • tworzenie etykiet wielokolumnowych (np. mapa leśna)
  • tworzenie podpisów w oparciu o SQL
  • wybór stylu graficznego podpisów (czcionka, kolor, efekt typu halo)
  • interaktywna edycja położenia
  • interaktywne dodawanie oraz usuwanie
 • Drukowanie:
 • w pełni graficzne budowanie wyglądu wydruku (WYSWIG)
 • dostępne elementy na wydruku (nielimitowana ilość):
  • legenda
  • mapa
  • pole tekstowe
  • linia
  • okrąg / elipsa
  • prostokąt
  • podziałka
  • skala
  • obrazek / plik graficzny
 • grupowanie elementów
 • niezależne właściwości graficzne dla każdego z elementów
 • eksport wydruku do pliku TIFF
 • zachowywanie parametrów wydruku w pliku/projekcie
 • Inne funkcje:

 • moduł transformacji warstw pomiędzy odwzorowaniami kartograficznymi oraz geograficznymi (pełne wsparcie układów używanych w Polsce) dla warstw wektorowych, rastrowych oraz gridowych
 • moduł importu danych tekstowych do pliku shapefile (np. z GPS)
 • moduł importu danych punktowych z bazy danych do pliku shapefile
 • moduł edytora zbudowany na bardzo szybkim i zoptymalizowanym silniku
 • bardzo szybki i elastyczny moduł geokodowania adresów
 • system wtyczek importu, eksportu oraz przetwarzania
 • pomiar powierzchni oraz odległości
 • proste funkcje statystyczne na zaznaczonych obiektach
 • nadawanie georeferencji / rektyfikacja rastrów
 • resamplowania (zmiana roździelczości) rastrów
 • generowanie siatek prostokątnych
 • sortowanie geometri atrybutem
 • tworzenie okregów wogół punktów
Więcej Zwiń

Realizacje

Miasto i Gmina Woźniki

Wdrożenie systemu umożliwiającego automatyczne tworzenie wypisów, zaświadczeń i wyrysów z miejscowych planów oraz  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Wdrożenie systemu zarządzania punktami adresowymi wraz z modułem importu plików SWDE.

Wykonanie  systemu informacji przestrzennej prezentującego dane dotyczące Studium, MPZP, orofotomapy, punktów adresowych.

Wykorzystane oprogramowanie: Geoxa Edytor MPZP z modułem importu plików SWDE, Geoxa MapSerwer,  

Prejdź do projektu
KW PSP

Dostawa 21 licencji oprogramowania Geoxa Edytor dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, wraz z modułem monitoringu pojazdów ratowniczych. Dodatkowo został wykonany moduł pozwalający na wizualizację danych dotyczących poziomów rzek i zbiorników wodnych na obszarze województwa małopolskiego.

Prejdź do projektu
Gmina i Miasto Proszowice

Wdrożenie systemu umożliwiającego automatyczne tworzenie zaświadczeń i wyrysów ze  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Wdrożenie systemu zarządzania punktami adresowymi.

Wykonanie  systemu informacji przestrzennej prezentującego dane dotyczące Studium, orofotomapy, punktów adresowych.

 

Wykorzystane oprogramowanie: Geoxa Edytor MPZP, Geoxa MapSerwer,  

Prejdź do projektu
Gmina Wiśniowa

Wdrożenie systemu zarządzania obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego, umożliwiającego automatyczne tworzenie wypisów, wyrysów oraz zaświadczeń z MPZP.

Wykorzystane oprogramowanie: Geoxa Edytor MPZP

Prejdź do projektu
Gmina Wielka Wieś

Wykonanie ortofotomapy ze zdjęć lotnicznych w technologii 1 pixel = 25 cm, wraz z konwersją materiałów do oprogramowania EwMapa (2009 r.).

Dostawa ortofotomapy ze zdjęć satelitarnych w technologii 1 pixel = 50 cm (2012 r.) 

 

Prejdź do projektu
Gmina Michałowice

Wykonanie ortofotomapy ze zdjęć lotnicznych w technologii 1 pixel = 25 cm, wraz z konwersją materiałów do oprogramowania EwMapa (2009 r.).

Dostawa ortofotomapy ze zdjęć satelitarnych w technologii 1 pixel = 50 cm (2012 r.)

Prejdź do projektu
Gmina Siepraw

Wykonanie systemu informacji przestrzennej prezentującego dane dotyczące miejscowych planów oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z dostawą oprogramowania umożliwiającego tworzenie wyrysów z dokumentów urbanistycznych.

Uzupełnienie SIP o wizualizację zdjęć lotniczych z lat 1996, 2003, 2009.

 

Opracowanie urbanistyczne zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Opracowanie 4 zmian planów zagospodarowania przestrzennego.

Wykorzystane oprogramowanie: Geoxa MapSerwer, Geoxa Edytor.

Prejdź do projektu
Gmina Zielonki

Wykonanie ortofotomapy ze zdjęć lotniczych w technologii 1 pixel = 25 cm, wraz z konwersją materiałów do oprogramowania EwMapa.

Prejdź do projektu
Gmina Węgierska Górka

W ramach projektu finansowanego ze środków EU, wykonano wizualizację internetową miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wdrożono oprogramowanie umożliwiające tworzenie wyrysów z MPZP.

Wykorzystane oprogramowanie: Geoxa MapSerwer, Geoxa Viewer Pro

Prejdź do projektu
Miasto i Gmina Sędziszów

Wykonanie wizualizacji internetowej planów zagospodarowanai przestrzennego Miasta i Gminy Sędziszów oraz wdrożenie oprogramowania Geoxa umożliwiającego tworzenie wyrysów z MPZP.

Wykorzystane oprogramowanie: Geoxa MapSerwer, Geoxa Viewer Pro

Prejdź do projektu
Miasto i Gmina Skawina

Opracowanie interaktywnej mapy internetowej zawierającej Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz  zdjęcia lotnicze z lat 1996, 2001.

Wykorzystane oprogramowanie: Geoxa MapSerwer

Prejdź do projektu
Miasto i Gmina Wieliczka

Opracowanie interaktywnej mapy internetowej zawierającej Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, mapę osuwisk, zdjęcia lotnicze z lat 1996, 2001 i 2009.

Wykorzystane oprogramowanie: Geoxa MapSerwer

Prejdź do projektu
Miasto i Gmina Alwernia

Opracowanie internetowej wizualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy. Na potrzeby opracowania została również wykonana wektoryzacja centroid z numerami działek.

Wykorzystane oprogramowanie: Geoxa MapSerwer

Prejdź do projektu
Gmina Spytkowice

Opracowanie wizualizacji internetowej obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wykorzystane oprogramowanie: Geoxa MapSerwer.

Prejdź do projektu
Gmina Mogilany

Opracowanie wizualizacji wszystkich obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego. 

Pierwszy projekt wykonany w 2008 r. z wykorzystaniem oprogramowania Geoxa MapSerwer.

Prejdź do projektu
Gmina Bestwina

Wykonanie konwersji MPZP z oprogramowania ArcGis do programu EwMapa.

Prejdź do projektu
Gmina Wilamowice

Wykonanie konwersji MPZP z oprogramowania AutoCad do programu EwMapa.

Prejdź do projektu
Gmina Igołomia -Wawrzeńczyce

Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - prace wykonywane w konsorcjum z Instytutem Rozwoju Miast w Krakowie.

Prejdź do projektu
Gmina Koniusza

Wdrożenie systemu zarządzania obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego, umożliwiającego automatyczne tworzenie wypisów, wyrysów oraz zaświadczeń z MPZP.

Wykonanie  systemu informacji przestrzennej prezentującego dane dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Wykorzystane oprogramowanie: Geoxa Edytor MPZP, Geoxa MapSerwer

Prejdź do projektu

Aktualności

Geoxa Tablet
2012-03-23
Do naszej oferty dołączył nowy produkt - Geoxa Tablet  to specjalna wersja edytora przystosowana do pracy na tabletach...

Do naszej oferty dołączył nowy produkt - Geoxa Tablet  to specjalna wersja edytora przystosowana do pracy na tabletach wyposażonych w system Windows 7 i Windows 8.

Więcej »
« ukryj
Czerwcowa Promocja
2012-05-31
Szanowni Państwo, tylko w czerwcu proponujemy oprogramowanie Geoxa MPZP w pakiecie z konwersją jednego planu zagospodarowania...

Szanowni Państwo, tylko w czerwcu proponujemy oprogramowanie Geoxa MPZP w pakiecie z konwersją jednego planu zagospodarowania przestrzennego (nie większego niż obszar jednej miejscowości) w cenie 2500 zł brutto!!!

Więcej »
« ukryj
Demo Geoxa MPZP
2012-06-11
W związku z licznymi zapytaniami, udostępniamy wersję demonstracyjną oprogramowania Geoxa Editor...

W związku z licznymi zapytaniami, udostępniamy wersję demonstracyjną oprogramowania Geoxa Editor MPZP  (bezpośredni link do pobrania: http://www.4gis.com.pl/demo/geoxa_editor_mpzp_demo.exe). Poniżej zamieszczamy krótki opis jak wystawić dokument:

Po zainstalowaniu aby wystawić przykładowy dokument należy w panelu z prawej strony "Wyszukiwanie działek MPZP" wybrać wieś i numer działki. Aby zobaczyć zachowanie programu przy 2 planach nakładających się na siebie należy wybrać wieś: Wiśniowa, nr działki: 2363, a następnie z górnego menu "MPZP" lub z paska ikon wybrać plecenie "Wydrukuj dokument dla działki". Pokaże się okno z możliwością wyboru rodzaju wystawianego dokumentu (może być zaznaczony więcej niż jeden) oraz możliwością wpisania informacji o osobie lub instytucji dla której jest wystawiany dokument. Przyciskiem "Drukuj" zatwierdzamy wprowadzone dane (wszystkie pola nie są obowiązkowe do wypełnienia). Następne okno "Wykryte przeznaczenia użytkowania działki", pozwala na zmianę MPZP z którego mają być pobrane dane (rozwijany panel w górnej części okna) oraz na ewentualne dodanie ręczne przeznaczenia lub usunięcie przeznaczenia z listy. Klikając "Kontynuuj wydruk dokumentu" potwierdzamy wybrane opcje i wybieramy drukarkę. Następne okno wskaże które paragrafy MPZP będą wydrukowane dla wybranej działki, potwierdzenie przyciskiem "OK" rozpocznie wydruk dokumentu.

Więcej informacji o konfiguracji modułu MPZP znajduje się na stronie 128 pomocy (Menu "Pomoc", "Tematy pomocy")
Gdyby pojawiły się jakieś pytania o działanie programu lub inne wątpliwości zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego tel. 604 91 50 90.
Więcej »
« ukryj
MPZP a dyrektywa INSPIRE i metadane
2013-01-23
W związku z dużym zainteresowaniem Urzędów Gmin i Miast wyceną dostosowania obowiązujących dokumentów...

W związku z dużym zainteresowaniem Urzędów Gmin i Miast wyceną dostosowania obowiązujących dokumentów urbanistycznych MPZP i Studiów do wymogów dyrektywy INSPIRE, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na wykonanie takiej usługi.

Więcej informacji możecie Państwo uzyskać pod numerami telefonów: 604 91 50 90 oraz 12 358 12 13. 

Więcej »
« ukryj

Kontakt

logo

Ireneusz Wójcik
Email: biuro@4gis.com.pl
Tel.: 604 91 50 90
(012) 358 12 13

Adres:

Siedziba:

 

Gdów 682
32-420 Gdów

ul. prof. Życzkowskiego 14 box B6
31-864 Kraków